Práce s mládeží

10 důvodů, proč by vaše dítě mělo jít trénovat zápas ...

1. Tělesná kontrola

Prostřednictvím různých silových a vyrovnávacích cvičení a pomocí nácviku zápasnických chvatů se děti seznamují se svým tělem a také s jeho ovládáním.

2. Hodnoty

Náš sport učí děti hodnoty jako je týmový duch, respekt, ambice, tolerance.

3. Fair play

Stejně jako u mnoha sportů je férovost důležitou součástí tréninku a soutěží. A pokud se jedná o zápas - neměnná pravidla s jasnými hranicemi pomáhají rozvíjet myšlenku fair play.

4. Zdraví a kondice

V zápase jsou trénovány prakticky všechny svalové skupiny. Výsledkem jsou stabilní svaly a efektivní spalovací procesy. Pravidelný trénink je nejen dobrý pro tělo, ale také pro mysl.

5. Disciplína

Úspěch nepřichází úplně sám. Zápasníci se učí sebeovládání např. při boji s nadváhou. Fyzická a technická zdatnost se zvyšuje při opakování cvičení a vytrvalostním tréninku.

6. Vlastní limity

Při zápasení na tréninku a na závodech mladí sportovci často rozpoznávají vlastní limity, učí se je posoudit a nepřekročit je.

7. Socializace a týmový duch

Zápas není „individuální sport“. Na závodech se potkávají sportovci ze všech krajů republiky. Podporujeme se při úspěchu i neúspěchu, například v oblastní lize, bojujeme za svůj tým. Zápasníci jsou soupeři i přátelé, na žíněnce i mimo ni.

8. Důvěra

Poznání a cvičení vlastního těla a mysli posiluje sebevědomí a dodává sebedůvěru. Mladí zápasníci se stávají osobnostmi.

9. Dodržování pokynů a pravidel

Pokud vás někdo v zápase dostane na lopatky, boj skončil. Zápas se v soutěžích řídí jasnými pravidly. Během tréninku se děti učí neodmlouvat a řídit se pokyny svých trenérů.

10. Zábava

Cvičení, hry a sport jsou součástí dětského světa. Během tréninků, na závodech a soustředěních děti získají nezapomenutelné zážitky. Sport je zábava.

VIDEO

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

PROBĚHLÉ AKCE

21 - 26. 8. 2021

Soustředění Hořice na Šumavě
odkaz na akci

FOTOGALERIE

   

Copyright © 2020 - Trilobite Technologies s.r.o.